ЯК ПІДТРИМАТИ ПАРТІЮ “НАШ КРАЙ”

Якщо ви поділяєте наші ідеї, згодні з нашою програмою та хочете підтримати партію “Наш край” фінансово, то ви це можете зробити за вказаними нижче реквізитами.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАШ КРАЙ”

Рахунок

Банк

ЕДРПОУ

ОБОВ’ЯЗКОВО у призначенні платежу вказати:

для фізичних осіб: ПІБ, ІПН, місце реєстрації

для юридичних осіб достатньо вказати в призначенні “Грошовий внесок на підтримку політичної партії”

 

Зверність увагу! НЕ допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”;

3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

4) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

6) іншими політичними партіями;

7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель”, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

8) Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот, а для фізичних осіб чотирьохсот, розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески.