Анна Прокіпець, Дніпропетровщина: Населення хоче отримувати якісні послуги за необгрунтованою ціною

09.10.15

Гострота проблем, що накопичилися в житлово-комунальному господарстві, спричинила необхідність його оновлення, розширення та реконструкції. На державному рівні сьогодні створено всі умови для відродження галузі.

УМОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

З 1 липня цього року діє Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Закон регулює права, обов’язки та відповідальність співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Закон передбачає такі варіанти управління багатоквартирним будинком:

  • вирішувати всі питання щодо управління будинком самостійно на зборах. Власники мають щоразу збиратися й ухвалювати рішення з будь-якого актуального питання. Такий варіант можливий у невеликих будинках;
  • створити ОСББ і передати йому всі функції з управління будинком. У цьому разі рішення ухвалюються на загальних зборах, а поточну діяльність забезпечують голова і правління ОСББ;
  • передати всі функції з управління будинком керуючому: фізичній особі – підприємцю або юридичній особі. У цьому випадку поточні питання вирішуватиме саме він.

А якщо не робити нічого, то з 1 липня 2016 місцева влада буде зобов’язана призначити керуючого відповідно до Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». З набранням чинності цим Законом створюються умови для формування конкурентного середовища на ринку управління житловим фондом.

Таким чином, першочерговим завданням для органів місцевого самоврядування має бути формування ефективного власника житлового фонду, який і є кінцевим споживачем послуг ЖКГ. Зараз органам місцевого самоврядування необхідно розробити оптимальну модель відносин у сфері житлокомпослуг. Ефективну систему управління житловим фондом може бути створено лише спільними зусиллями. Нинішні реалії вимагають відмовитися від популізму в житлово-комунальному господарстві.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Співвласники нарешті отримали можливість визначитися, що їм потрібно: мінімізація витрат на утримання житлового фонду на шкоду його стану чи якісне обслуговування з можливістю подальшого поліпшення комфорту проживання, використання енергоефективних технологій, можливість, наприклад, термомодернізувати будинок.

Житлово-комунальне господарство посідає третє місце в економіці України за обсягом споживання енергоресурсів і перше місце – за споживанням тепла, що вимагає прискореного впровадження енергозберігаючих технологій. На державному рівні ухвалено програми, що передбачають компенсацію 40% тіла кредиту на придбання енергозберігаючих матеріалів і устаткування. До повноважень органів місцевого самоврядування належить впровадження програм з компенсації відсотків за залученими кредитами або співфінансування проекту.

Кожен мешканець повинен знати, що зменшити витрати на оплату ЖКГ без втрати їх якості можливо лише за рахунок скорочення витрат енергоресурсів на виробництво одиниці житлово-комунальної послуги у фізичних і грошових одиницях.

Вирішення проблемної ситуації вимагає нових методів управління житлово-комунальним господарством, заснованих на принципах співфінансування, громадського контролю, розвитку конкурентоспроможного середовища на основі демонополізації галузі, тому саме зараз місцева влада має подбати про необхідну кількість сертифікованих керуючих житловим фондом.

ЯКІСНІ ПОСЛУГИ ЗА ОБГРУНТОВАНОЮ ЦІНОЮ

У стійкому і ефективному функціонуванні ЖКГ зацікавлені виробники, споживачі, органи державної влади та місцевого самоврядування. Населення бажає отримувати якісні послуги за обгрунтованою ціною, органи державної влади та місцевого самоврядування – зменшити надмірну фінансове навантаження на бюджет, житлово-комунальні підприємства – своєчасно отримувати плату за надані комунальні послуги. Саме тому модернізація ЖКГ повинна забезпечити вирішення двох проблем: по-перше, зменшити тарифи та ціни на житлово-комунальні послуги й підвищити реальні доходи домогосподарств; по-друге, забезпечити відшкодування понесених витрат підприємствами ЖКГ. Ресурсозбереження виступає одним із основних напрямів, що може вирішити цю проблему.

Для забезпечення цього процесу необхідно насамперед сформувати ефективний механізм економічного стимулювання системного впровадження ресурсозберігаючих технологій в ЖКГ. Основою для відродження галузі має стати створення ОСББ у кожному будинку. Однією з проблем, якої побоюються всі мешканці багатоповерхівок, є те, що вони будуть змушені за свій рахунок здійснювати ремонт будинку, щоб привести його в належний стан. Особливо гостро це питання стоїть у будинках забудови 60–70-х років минулого століття. Однак ця проблема частково вирішується саме для мешканців багатоповерхівок, які створили ОСББ.

ПОРА ЗАМИСЛИТИСЯ ПРО ЗМІНУ СТЕРЕОТИПІВ

За законом кошти ОСББ включають і кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на умовах спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного та капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирних будинків. А серед повноважень сільських, селищних і міських рад – сприяння створенню ОСББ. Місцева влада повинна забезпечити інформаційно-просвітницьку роботу, яка стане запорукою підвищення ефективності реалізації заходів.

Тому в багатьох містах сьогодні діють програми сприяння створенню ОСББ, що передбачають співфінансування місцевих бюджетів при проведенні капітальних ремонтів багатоповерхівок, в яких створено ОСББ.

Держава надає підтримку ОСББ також у вигляді часткової компенсації кредитів, взятих на придбання енергозберігаючого обладнання і матеріалів. Всі ми хочемо, щоб Україна стала європейською державою, тому розпочати слід зі зміни стереотипів нашого мислення й замислитись над своїми правами й обов’язками. Усвідомити і взяти відповідальність за свій будинок – це перший крок до того, щоб співвласники самі навели лад у власному домі. Адже від кожного з нас залежить дуже багато, потрібно лише це зрозуміти.

Завдяки змінам, які я пропоную, за п’ять–десять років можна повністю модернізувати житловий фонд. А житлово-комунальні послуги вийдуть на європейський рівень. Кількість і відсоток житлових будинків, в яких підвищено рівень енергоефективності, мають стати одним із найважливіших показників роботи органів місцевого самоврядування рідного краю.